KEZDŐLAPESEMÉNYEKE-MAGAZINCIKKEKPARTNEREINKKAPCSOLAT
A légtömörség mérés menete: a Blower-door teszt meghatározza a tömítetlen pontokat
A passzív és alacsony energiájú házaknál gyakran emlegetett követelmény a megfelelô légzárás. A légtömörség biztosításával a
hôáramlásból eredô hôveszteségek a kivitelezés során kiküszöbölhetôek, illetve minimálisra csökkenthetôek. Komfortérzet szempontjából is fontos, hiszen a légáramlásból eredô huzathatás elkerülhetô. A fokozott légzárás és hézagmentesség a külsô zaj elleni védekezést is segíti. A megfelelô légzárás kialakítása már a tervezésnél kezdôdik. A légzáró felületeket lehetôleg minél rövidebben, egymással összekötve, folytonosan kell kialakítani. Egyszerû és jól szemléltethetô ellenôrzés, ha a metszeteken és az alaprajzokon a légzáró síkokat folytonos vonallal végigrajzoljuk. A légzárás vonalának zárt hurkot kell alkotnia. Egyszerûnek tûnik a
légzáró felületek kialakítása, de ezt csak a csomópontok részletes kidolgozásával érhetjük el. Légzáró síkokat képezhetünk a belsô légzáró vakolattal, megfelelô vastagságú beton szerkezetekkel, illetve párazáró vagy párafékezô fóliákkal a tetôben, illetve a padlóban.
 
Példaként említve egy részletet
 
A légzárás szempontjából fontos, hogy a belsô légzáró vakolatot le kell vinni azaljzatbetonig, különben nem folytonos
a légzárási sík. Az épületek légtömörségét mûszerrel vizsgálhatjuk. Passzívházaknál ez kötelezô, hiszen a passzívház kritériumok között
szerepel az elôírt légtömörségi érték. Blower-door tesztLégtömörségi mérés. A légtömörségi mérést érdemes az építkezés alatt két fázisban elvégezni. Az elsôt még az építési folyamat közben, amikor a légzáró felületek már elkészültek, de a hibák még korrigálhatók.
Így nem a kész burkolatokat, fóliákat kell bontani, ha a hibákat javítani szükséges. A második tesztet az építkezés végén kell elvégezni,
a használatba vétel elôtt.
 
Hogyan történik a mérés?
 
Egy külsô nyílászáróba fóliákkal ideiglenesen egy légfúvót építenek be, amely segítségével az egész házat vákuum vagy túlnyomás alá helyezik. Az így kialakuló külsô és belsô tér közötti nyomáskülönbség miatt a tömítetlen réseken áramlani kezd a levegô. Ezt az áramló levegômennyiséget mérik, így határozható meg a szivárgás. A légtömörségi teszt eredménye egy légcsereszámot ad, ez a szám (n50) mutatja meg, 50 Pa nyomáskülönbség mellett mérve hányszor cserélôdik ki a levegô 1 óra alatt. Az átlagos épületeknél n50<3,0 1/h, alacsony energiájú házaknál n50<1,5 1/h, passzívházaknál n50<= 0,6 1/h értéket kell elérni a légtömörségi mérésnél.
A jellemzô tömítetlenségi pontok az ajtók, ablakok környéke, a sarkok, áttörési pontok (pl. konnektorok, csôáttörések), és a különbözô
légzáró felületek anyagainak találkozási pontjai. A tömítetlenségi pontok kézzel kitapinthatók, ezeken a helyeken egy Thermo-Anemométer segítségével mérhetô a légáramlás. A légtömörség (Blower-door) mérés nagyon ellenôrzési lehetôség, amelynek
segítségével meggátolhatjuk, az apró kivitelezési hibák miatti késôbbi hôveszteséget. Sok kicsi sokra megy, tartja a mondás. Ez
esetben is érvényes, sok energiát spórolunk meg a használat során, ha légzáróan építjük meg a szerkezeteket.
A mérés normál családi házak estében is hasznos, mert a tömítetlen részek kijavításával spórolhatunk a fûtésszámlánkon, nyáron pedig a klíma is gazdaságosabban üzemel. Újépítésû házak esetében még szerkezetkész állapotban le tudjuk ellenôrizni a szakemberek munkáit és idôben kijavíthatóak az esetleges hibák, amelyek a késôbbiekben komoly károkat okozhatnak az épületben és nehezebben orvosolhatóak.
 
Több éves tapasztalattal rendelkezô, légtömörség méréssel foglakozó cég:
www.forelockbt.hu
PARTNEREINK
bannerbanner
EUROXTRADE A FACEBOOKON