KEZDŐLAPESEMÉNYEKE-MAGAZINCIKKEKPARTNEREINKKAPCSOLAT
Szabályzás az élet(ért?)

Van, aki kéményseprő láttán azonnal a gombjához nyúl, vagy elkezd hátrafelé lépkedni, sőt olyan is akad, aki helyben fordul - nem is egyet, de legalább hármat- mielőtt kívánna.

Mindenki ismer valamilyen rituális cselekvést, amit ilyenkor csinálni „kell”, ha babonás az ember. Ugyanakkor felnőttek vagyunk, így csak suttyomban tapogatunk a derekunk tájékán a nadrággomb után, de vészesen ügyelünk , hogy még addig kívánjunk, amíg a babona tárgya (alias: szegény kéményseprő) szemből látszik, mert utána balszerencsét hoz hátulról megpillantani.

Ez a romantikus része a dolognak, de ez 2013. augusztus 1-től ez nagyban módosult. Sokan inkább hátulról látnák őket, mint elölről, hiszen új szabályzás látott napvilágot.

A városi legenda, miszerint a kéményseprők már nemcsak a kéményt, de a készülékeket is ellenőrzik, igaz!

Nem hirdetik sem a kéményseprők oldalán, sem a gázművekén, de ez a két BVK Holding tag együttes akciója.

Évente egyszer (esetenként kétszer) ellenőrzik a tüzelőberendezéseket is. Az első ilyen komplett ellenőrzésnél egy matricát is ragasztanak a vizsgált készülékre, aminek vonalkódja alapján nyilvántartásba is veszik a készüléket. A felirat is felhívja erre a figyelmet:

„Nyilvántartásba vett tüzelőberendezés

Kérjük, ne távolítsa el! „

A következő évi ellenőrzésnél megnézik a matricát is. Levenni nem ajánlatos, mert egy biztonsági matrica, ami csak sérüléssel szedhető le és visszaragaszthatatlan.

Azt a célt szolgálja, hogy ne lehessen a gázműveket és a kéményseprőket kikerülni készülékcserénél, rá legyen kényszerítve az ember az új tervek elkészíttetésére, kéményellenőrzésre, és az összes többi temérdek sok pénzt és időt igénylő szükséges és szükségtelen - ámde kötelező - papír beszerzésére, hogy aztán azokkal legyezhesse magát az ügyfélszolgálatokon ülve.

A szabályzás kemény!

- Két időpontot megadnak a kéményseprők a vizsgálatra, ha a második időpontnál sem tudnak bejutni a lakásba, a közszolgáltató köteles átjelenteni az elsőfokú tűzvédelmi hatóságnak, az a katasztrófavédelemnek, aki 2013. január 1-jétől tűzvédelmi bírsággal jogosult büntetni az ingatlan tulajdonosát.

Tejesen elfogadható és érthető a kéményseprők álláspontja a kevés időpont választási lehetőségről, hiszen egyrészt sormunkában haladnak – a szolgáltatás csekély összegűségére tekintettel -, azaz épületről épületre haladva, előre tervezett, ütemezett módon. Az ad hoc, nem tervezett munkavégzés jelentősen növelné a költségeket, és ezáltal a közszolgáltatás díját. A sorseprés ideje alatt, a két vizsgálati időpont között lehetőség van előre egyeztetett időpontra kérni az ellenőrzést, aminek többletköltsége van.

Másrészt a vizsgálatra minden esetben 8.00 és 16.00 óra között kerül sor. Ennek oka, hogy a kéményellenőrzés csak megfelelő fényviszonyok mellett végezhető. Az adott esetben padlásterek, kéményjáratok, tetőjárdák megközelítése munkabiztonsági okokból csak ezen időszakban történhet. A 14/2013. (III.18.) Fővárosi Közgyűlési rendelet előírásainak megfelelően a kéményseprő egy négy órás intervallumot jelöl meg. Ennek oka, hogy az egyes ingatlanokban a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges tényleges idő függ az ott feltárt esetleges hibáktól és hiányosságoktól, azaz az ütemezés ennél pontosabban nem tervezhető.

- Az eddig vizsgált részek mellett mostantól ellenőrzik nemcsak a tüzelőberendezést, hanem a kéményseprő által elhelyezett matrica meglétét , ami arra utal, hogy az égéstermék-elvezető előző ellenőrzésénél már üzemelt.

- A kéményseprőknek jogszabályban rögzített jelentési kötelezettsége van a katasztrófavédelmi kirendeltség, illetve az építésügyi hatóság felé abban az esetben is, ha életveszélyt állapít meg, vagy ha a korábban jelzett szabálytalanságot az ingatlan tulajdonosa nem hárítja el. A hatóságok ilyen esetekben is jogosultak a bírság kiszabására. Amennyiben egy életveszélyesnek nyilvánított kéményre gáztüzelésű berendezés van kötve, úgy azt a gázszolgáltató felé is jelentenie kell a közszolgáltatónak, ami a gázszolgáltatásból való kizárást is maga után vonhatja.

- Az ellenőrzés élet- és vagyonbiztonságot biztosító funkciója miatt társasházak esetében minden lakásban el kell végezni az ellenőrzést függetlenül attól, hogy egy kémény használatban van-e, illetve függetlenül attól, hogy csak villamos árammal működő berendezés vagy parapet készülék stb. található ott, hiszen csak így biztosítható a kémények nyomvonalvizsgálata, és csak így lehet meggyőződni arról, hogy nem történt-e bekötés a legutóbbi ellenőrzés óta valamely kéménybe. Családi házak esetében is így kell a szolgáltatónak eljárnia.

Az elgondolás itt is nagyon tetszetős és gondoskodó, miszerint „Az utóbbi években tapasztalható balesetek és halálesetek, valamint az égéstermék-elvezetőknél és tüzelőberendezéseknél bekövetkezett műszaki és technikai fejlődés szükségessé tette a kéményseprő-ipari közszolgáltatás újraszabályozását és a tevékenység bővítését, hogy az továbbra is szolgálhassa az élet és vagyonbiztonságot.”

Ugyan sok Józsi bácsi kiesik a körből „kazán mókolás” szempontjából, ami valóban rendkívül pozitív dolog, hiszen egy hozzá nem értő kéz, gázzal való machinálása emberéleteket követelhet, és sajnos szokott is, de eltüntette a kiskaput is, ami a készülék ugyanolyan típusúra való cseréjénél kihasználhatóm volt. Mostantól édes mindegy, hogy az előző készülékkel teljesen megegyezőt, csak újabbat - raknak fel, újra kell csináltatni az összes papírt és vizsgálatot.

Az ellenőrzés azért pozitív mert az első, eredeti engedély kiadásakor az akkori körülmények mostanában sok helyen változtak. A felújítások, átalakítások során nyílászárók cseréje, fokozott légzárású nyílászáró beépítése, konyha átalakítások (az un. amerikai konyhákban, gépi elszívások kialakítása) mind nagyban gátolják egy nyílt égésterű, gravitációs, füstgáz elvezetésű tüzelőberendezés oxigén utánpótlását. Az átalakítások esetlegesen légtechnikai méretezés szükségességét, és légvezetők beépítését teszik indokolttá.

Sajnos az ultraszabályzás mellett is - kéménysepréstől függetlenül -, bármikor életveszélyessé válhat egy kémény, akár az ellenőrzés utáni napon is, ha belefordul egy tégla, vagy beleesik egy madár, ezek kiküszöbölhetetlen fordulatok.

 www.vizgazfutesszereles.hu

PARTNEREINK
bannerbanner
EUROXTRADE A FACEBOOKON