KEZDŐLAPESEMÉNYEKE-MAGAZINCIKKEKPARTNEREINKKAPCSOLAT
Moduláris fenntarthatóság

A prototípus életre kel – A Cree elsô „Életciklus-tornya” (LCT)

A világon egyedülálló módon, moduláris, nyolcemeletes, fából készült hibrid épület kivitelezébe fogtak 2011. szeptemberében. Az LCT One fantázianévvel ellátott építményt 2009-ben álmodták meg és kezdték kutatni a megvalósítás alapjait.

A vorarlbergi székhelyû Rhomberg Csoport kezdeményezésére, egy a legkülönbözôbb fenntartható építészeti diszciplinák területein mûködô, vezetô szakértôkbôl álló gárda piacra érett rendszert fejlesztett ki: nevezetesen az akár 30 emelet magasságig hitelesített hibrid építmény szisztémáját. A prototípus a moduláris építkezés sokoldalúságát demonstrálja.

A kutatástól az építkezésig
Az elsô “Életciklus-torony” alapkôletételének ceremóniáját két évvel ezelôtt tartották a Fabrik Üzleti Parkban, az ausztriai Dornbirnben.  A Rhomberg Csoport leányvállalatát, a Cree GmbH-t gyakorlatilag ezen projektre hozták létre. A rendszer jellemzôje, hogy fenntartható, erôforrás- és energiahatékony, 90%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást szintjét, a felére csökkenti az építkezés idejét, illetôleg ipari jelleggel történik az összetevôk legyártása.

A nyolcemeletes hybrid épület engedélyezése mérföldkônek számít, kivitelezése intenzív elôkészületek eredményeképp kezdôdhetett meg. A hagyományosnak mondható faépítményekkel ellentétben az LCT teherviselô elemei nem síkmetszetesek. Ez egy új megközelítés, amely a gyakorlat szintjén a különbözô teszteknek, és a tûzoltóságokkal történt kiterjedt szakmai egyeztetéseknek köszönhetôen vált lehetôvé. A nem egységes, ergo nyitott, nem síkmetszetes fa struktúra, mint belsôépítészeti anyag egészen kézzelfogható tapasztalatokkal szolgál. Használtával erôforrásokat takaríthatunk meg, nem beszélve a tûzvédelmi praktikumokról. Utóbbira példa a gerendák közti hézag, melyeket installációkra, sprinkler-rendszerek beépítésére hagytak ki. Tûz esetén például meggátolható annak továbbterjedése, mert a gerendák nem közvetlen egységben kapcsolódnak egymáshoz.

Nomen est omen
Ahogy az elnevezése is utal , az LCT nem kevesebbet céloz, mint, hogy optimalizálja az épület életciklusát, a kivitelezési szakasztól, a használat idején át, az elbontásáig. Az elemek ipari jellegû gyártása és a modularitás már önmagában csökkentik a felmerülô költségeket, hiszen a tervezésre és kivitelezésre nem kell akkora forrást szánni. Ami a beruházást illeti: miként a kivitelezésre szánt idô jelentôs mértékben lerövidül, az épületet hamarabb átadják, így természetesen hasznosabbnak minôsül az invesztáció. Fölmerülhet az energiahatékonyság kérdése, melyet az ötletgazda az építkezéshez külön szolgáltatásként megrendelhetô pluszenergiás, alacsonyenergiás, illetve passzívházas standard módozatokkal tesz lehetôvé. Természetesen különbözô megújulók is bekapcsolhatók a szisztémába építési helyszíntôl függôen, így csökkenthetô a fogyasztás. Mivel a ház teljes mértékben újrahasznosítható, a tulajdonosok unokái számára is profitábilis megoldásról van szó.

Erôforrás-megôrzés optimális anyagfelhasználás révén
Míg a fából történô építkezések során nem feltétlen helyezik elôtérbe a legtakarékosabb megoldási lehetôségeket, addig az LCT esetében arról van szó, hogy a már meglévô erôforrásokat próbálják a végletekig menôen felhasználni. Noha a fa, mint alapanyag jelentôs hányadát képezi a felhasznált anyagoknak, arra figyelnek, hogy csak olyan szerkezeti részek építésénél alkalmazzák, ahol funkcionálisan nélkülözhetetlen. Ez annyit jelent, hogy az erôforrásokat a maximális hatékonysággal igyekeznek kiaknázni. Egy példa erre a hibrid deszkázat, melynek alapelve, hogy fát kombinálnak újrahasznosított betonnal, melynek révén optimális hangszigetelés és tûzvédelem kínálkozik. “Különbözô kutatószervezetekkel és hatóságokkal történt kiterjedt együttmûködésünk nyomán, illetve a megannyi teljeskörû tûzteszt elvégzését követôen a fa és az újrahasznosított beton összekapcsolása mára tökéletes szintre emelkedett.

A jövôben a különbözô területeken tevékenykedô szakértôk tapasztalatait is beépítenénk a projektjeinkbe”nyilatkozott Ulrich Forster, a Cree technológiai vezetôje.

A használat rugalmassága
Az „elsô fecske” azt üzeni, hogy a rendszer rendkívül univerzális. Az úttörô LCT One elsôsorban irodaházaknak ad majd otthont, de fenntartható ötleteket, termékeket és koncepciókat bemutató kiállítási épületként is funkcionál a jövôben. Mivel a rendszer nem igényel teherviselô oldalfalakat, ezért rugalmas a szobák és terek elosztását illetôen. Ez egyben azt is jelenti, hogy könnyedén megváltoztatható a beosztás a mindenkori igényeknek megfelelôen. Az LCT One nem egy egyedi projekt, hanem egy moduláris szisztéma, amelyet különbözô típusú projektekhez használnak. A tervezés és tesztelés minden esetben megegyezô.

 

Az LCT különbözô funkciókhoz kapcsolódó felhasználhatóságát egy a közelmúltban napvilágot látott tervezés eredménye demonstrálja.

A Liechtensteini Egyetem építészei Dietrich Schwarz professzor vezetésével a Cree koncepcióját használták föl a „Település sûrûség” és a „Közösség” elnevezések alatt futó tervezési projektjeikhez. A befektetett munka kreatív, egyben reális, megvalósítható megoldásokban csúcsosodott ki. A szakértô bírákból álló testület – Rainer Strauch projektmérnök, Dr. Bernhard Fink, a Bregenzi Önkormányzat Tervezési és Építési Osztályának képviselôje, illetve Martin Bühlererôs trendet vélt felfedezni a tervezések számos aspektusában. Lakások, irodák, óvodákcsak néhány azon felhasználási módok közül, amelyek a jövôben LCT név alatt futnak.

Az „Életciklus-torony” kifejlesztésével sikerült létrehozni egy a hagyományos építési rendszerektôl eltérô, alternatív filozófiát.
A moduláris megoldás lehetôvé teszi azt, hogy az építészek teljes mértékben a tervezési kihívásokra koncentrálhassanak. Az LCT nagy elônye az eddig említetteken felül az, hogyellentétben más, fából történô magasépítkezésselminden országban beilleszthetô az adott építési feltételekbe és szabályozási keretekbe.

Mintaként szolgál
Stephan Wabnegger, a Cree GmbH ügyvezetôje meg van gyôzôdve arról, hogy a fejlesztésmelyet az Osztrák Kutatási Ügynökség, illetve az Osztrák Nemzeti Közlekedési-, Innovációs-,

és Technológiai Minisztérium támogatvilágszerte elismerésre talál. és megannyi lehetôséget kínál majd a városi építkezések terén. “Valószerûnek tetszik, hogy 2050-re annyi ember lakik majd a városokban, mint amekkora a Föld jelenlegi populációja. Ez annyit jelent, hogy a jelenlegi környezeti aggályok (nagy energia-felhasználás, szén-dioxid-kibocsátás, valamint hulladéktermelés) mellett hamarosan megsokszorozódnak ezek a problémák. Ezért az építôipar a felelôsök egyike, mivel a mai napig hagyományos, hosszan tartó és bonyolult építési rendszereket alkalmazza elsôsorban.

Cree GmbH
Természetes Reform a Városi Építészetben

PARTNEREINK
bannerbanner
EUROXTRADE A FACEBOOKON