KEZDŐLAPESEMÉNYEKE-MAGAZINCIKKEKPARTNEREINKKAPCSOLAT
Új anyag az útépítésben: a gumibitumen bemutatása

Két és fél év kutatás-fejlesztési illetve beruházási munka után sikeresen lezárult a MOL „A XXI. század útburkolata” projektje, amelynek célja a saját szabadalom alapján egy gumibitumen üzem felépítése, a gyártás optimalizálása és az új termék piaci bevezetése volt.

A Zalai Finomítóban elôállított gumibitumen különleges útépítési anyag, amelynek létrehozása bitumen és használt gumiabroncsokból származó gumiôrlemény felhasználásával történik. A projekt sikeres lezárásaként a legkorszerûbb gyártási technológiát sikerült megvalósítani az üzemben, ezzel pedig egy kiváló tulajdonságokkal rendelkezô útépítô anyag alkalmazására nyílik lehetôség. A gumibitumenes aszfalt utaknak számos elônyük van a hagyományos bitumennel gyártott aszfalt utakhoz képest:

–       hosszabb élettartam;
–       kisebb fenntartási költség, kisebb életciklus költség;
–       jobb viselkedés a különbözô környezeti hômérsékleteken;
–       nagyobb terhelhetôség miatt kisebb deformálódás, kisebb nyomvályúsodási hajlam (jobb nyári viselkedés);
–       fáradási tulajdonságai kiválóak ezért fáradási repedések kialakulására – kevésbé hajlamos (jobb viselkedés tavasszal és ôsszel);
–       termikus húzófeszültségeknek sokkal jobban ellenáll, ezért télen – kevésbé törik, kevésbé repedezik (jobb téli viselkedés);
–       lényegesen jobb tapadás a kôzethez, ezzel kisebb a kôzetkipergés és a kátyú kialakulás esélye.
Mindezek mellett közlekedésbiztonsági elônyként meg kell említeni a gumibitumenes felülethez köthetô kisebb fékutat és a kisebb közlekedési zajt a hagyományos aszfaltfelülethez képest. A veszélyes hulladéknak minôsülô gumiabroncsok környezetbarát módon történô, anyagában való hasznosítása valósítható meg gumibitumenek gyártásával és felhasználásával. Egyúttal jelentôs hozzáadott értékkel rendelkezô termék állítható elô.

Mindezen elônyök ellenére a gumibitumenek útépítési alkalmazása Európában alig ismert, ugyanis számos technológiai problémája van a korábban fôként az USA-ban kidolgozott és alkalmazott gyártási eljárásoknak és termékeknek. Ezek közül a legfontosabbak közé tartozik az, hogy speciális infrastruktúrát igényel. Alkalmazása jelentôs receptura változtatást követel meg az aszfaltgyártás során, továbbá a gumibitument jellemzôen a gyártás helyszínén kell felhasználni, szállítása is nehézséget jelenthet. Mivel a gumibitumen egyik alapanyaga hulladék eredetû, az ingadozó termékminôséget is annak hátrányaként szokták emlegetni.

A MOL és Pannon Egyetem a 2000-es évek elején olyan kôolaj-finomítóban megvalósítható gyártási eljárás kidolgozását tûzte ki célul, amely a meglévô technológiák hátrányait kiküszöböli. Ezzel olyan termék gyártását célozta meg a közös K+F munka, ami a hagyományos bitumenekhez hasonlóan a meglévô infrastruktúrák alkalmazásával felhasználható aszfaltgyártásra és útépítésre. Ennek eredményeként pedig a hagyományos aszfalt utaknál lényegesen jobb minôségû, tartósabb és kisebb fenntartási költségû utak építhetôk.

A kutatás-fejlesztési munka eredményeként egy szabadalommal (HU226481) védett gyártástechnológia és termék jött létre. Az elmúlt 7-8 évben a Zalai Finomító bitumen üzemében az ideiglenes átalakítások lehetôvé tették a néhány tonnányi gumibitumen adagok legyártását, ennek tesztelését és útépítéshez való felhasználását.

A kiváló eredmények igazolták a várakozásokat és megalapozták a továbblépéstEzen gyártási tapasztalatok és a saját szabadalom alapján a MOL 2012-ben hozta létre a Zalai Finomítóban az 5000t/év kapacitású gumibitumen gyártó prototípus üzemét, ami múlt év ôszén kezdte meg a saját fejlesztésû gumibitumen gyártását. A gyártás speciális minôségi követelményeknek megfelelô gumiôrleményt használ, ezzel biztosítható, hogy a termékminôség olyan szûk tartományban maradjon, ami alkalmassá teszi az aszfaltgyártáshoz. Az alkalmazott technológiában 180oC fölötti hômérsékletû bitumenbe keverik a legfeljebb 1,5 mm szemcseméretû, végtermékre vonatkoztatva 10-20 tömegû gumiôrleményt. A gumi-bitumen elegyhez speciális adalékot is adnakEzt a több komponensû keveréket magas hômérsékleten, egy zárt rendszerben cirkuláltatják, aminek eredményeként a gumiôrlemény egy része feloldódik, másik része (a nagyobb gumiszemcsék) csak megduzzad. A keverési folyamatot a rendszer viszkozitásának mérésével ellenôrzik. Amint a viszkozitás eléri az elôírt értéket, a magas hômérsékletû keverést leállítják és a végterméket tárolótartályba szivattyúzzák és 180oC körüli hômérsékleten tárolják a tartályautóba töltésig és kiszállításig. A gumibitumen gyártása zárt rendszerben történik, így a felszabaduló, fôként szénhidrogén gázok nem kerülnek a környezetbe, hanem elszívás után egy speciálisan erre a célra kialakított égetôbe jutnak. Ezzel a technológiával (BAT, Best Available Technology) a vonatkozó környezetvédelmi elôírásoknak megfelelôen történik a folyamatban keletkezô gázok ártalmatlanítása. A tartályautóba töltött MOL gumibitumen terméke, hasonlóan más útépítéshez felhasznált bitumenekhez, szállítható, az aszfaltkeverô telepen lefejthetô és ott aszfaltkeverésre felhasználható a meglévô infrastruktúra alkalmazásával, változtatás igénye nélkül. A gumibitumen felhasználásával gyártott aszfalt pedig a meglévô technológiákkal aszfaltútépítésre használható.

MOL
www.mol.hu

PARTNEREINK
bannerbanner
EUROXTRADE A FACEBOOKON